Not known Factual Statements About ฉนวนกันเสียง

อาคารที่หุ้มด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ ตึกที่มีความสูงปานกลางจนถึงตึกสูงควรจะติดตั้งด้วยฉนวนที่มีคุณสมบัติไม่ติดไฟ

วัฏจักรการหมุนเวียน เราได้พัฒนาเทคโนโลยีของเราซึ่งช่วยให้เราสามารถใช้ของเสียจากอุตสาหกรรมอื่นเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบทางเลือก เรียนรู้เพิ่มเติม

ปรับปรุงความปลอดภัยจากอัคคีภัยและความเป็นอยู่ที่ดีในอาคารสูงและอาคารเก่าแก่

นำชีวิตใหม่มาสู่อาคารเก่าด้วยแผ่นด้านหน้าที่หุ้มอาคาร

กาวยางแบบปี๊ป ‍วัสดุที่เหมาะในการใช้ : เหมาะสำหรับใช้ติดวัสดุ เช่น โฟม ผ้า กระดาษ ลูกฟูก พลาสติก ฟอยล์ more info วัสดุฉนวนกันความร้อน

ผนังตกแต่งดูดซับเสียง เป็นแผ่นบุผนังสำเร็จรูป ช่วยลดเสียงก้องหรือดูดซับเสียง

แผ่นโฟมพียู → มีน้ำหนักเบา สามารถตัดแต่งตามลักษณะอาคารได้ แต่ก็ผุกร่อน พังง่ายเช่นกัน

แผ่นฉนวนกันเสียง มีไว้เพื่อกันเสียงไม่ให้ผ่านออกไปภายนอกห้อง หรือเพื่อกันเสียงจากภายนอกเข้ามารบกวนภายในห้อง

คำแนะนำ & แรงบันดาลใจ คำแนะนำ & แรงบันดาลใจ

แผ่นฉนวนกันเสียง หรือ แผ่นกันเสียง คืออะไร?

คลิกเพื่อค้นหาสาขาที่ใกล้ท่านที่สุด

การเลือกใช้ฉนวนกันความร้อน การเลือกใช้ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนอุตสาหกรรม

การแก้ปัญหาเสียงก้อง ในสถานปฎิบัติธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *